КЛИЕНТИ

МЕГАТЕРМ

Нашите

КЛИЕНТИ

ПОСЛЕДНО ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ С ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

400м2 с термопомпен агрегат “вода- вода” на фирма HАUTEC, Германия с мощност  29,7 kW , слънчева инсталация SONNENKRAFT, Австрия 5мколекторна площ  и 300л комбиниран бойлер. Вътрешната климатична инсталация е с вентилаторни конвектори, радиатори в сутерен само за отопление, лири с подово отопление в бани. Обектът работи от 2008г.

Лице за контакт: Стефан Абрашков  – 0884000444

330м2 с термопомпен агрегат “земя- вода” на фирма HOUTEC, Германия с мощност  29,7 kW , 4 броя сонди х110 м за извличане на земната енергия; слънчева инсталация SONNENKRAFT, Австрия 5мколекторна площ  и 300л комбиниран бойлер. Вътрешната инсталация е комбинирана с вентилаторни конвектори и подово отопление/ охлаждане. В баните са монтирани лири и подово отопление. Обектът работи от 2010г. 

Лице за контакт: Живко Сариев  – 0888637814

2874мс термопомпен агрегат “вода- вода” на фирма HАUTEC, Германия с мощност  модел HWW-320-Y- 125kW , N=22kW;400V COP=5.5 Вътрешната климатична инсталация е с вентилаторни конвектори, радиатори в сутерен само за отопление, подово лъчисто отопление в SPA. Обектът работи от октомври т.г..

400м2 с термопомпен агрегат “вода- вода” на фирма HАUTEC, Германия с мощност  29,7 kW , слънчева инсталация SONNENKRAFT, Австрия 5мколекторна площ  и 400л комбиниран бойлер. Обектът е пред пуск.

Соларно отопление

Лице за контакт: инж. Валентин Ценков – тел. +359879842266

Система SONNENKRAFT SOLAR PLUS-подпомага до 50% отоплението на 3-етажна къща

Слънчева система за басейн и БГВ Хотел Ренесанс – с.Рибарица

Слънчева система за басейн и БГВ Къща за гости – с.Орешак