МЕГАТЕРМ

ЕНЕРГИЯ ОТ ПРИРОДАТА

Нашите

КЛИЕНТИ

Нашите

ПАРТНЬОРИ

Нашите

ОБЕКТИ

Енергийната ефективност в XXI век

Енергийната ефективност е свързана с използуване на ВЕИ/възобновяеми енергийни източници/.Не случайно се насочихме към слънчевата и геотермална енергии.Земята е с постоянна температура и това дава голямо предимство за работата на термопомпите през зимата.Хибридните системи „солар-геотермал” се нуждаят от 5-7 пъти по-малко енергия от конвекционалните системи.Затова при тях е удачно да се добавят фотовлотаични системи,с които се постига енергийно независими обекти.До този извод са стигнали и нашите партньори от SONNENKRAFT и HAUTEC.Такава е активната соларна къща на SONNENKRAFT,която произвежда повече енергия от необходимата за собствени нужди.Тя се продава.Пилотната ни къща ,която показваме в „галерия” за периода 05.10.2008-20.04.2009г. имаше консумация на ел.енергия около 100,00лв.средно месечно,а през лятото-2 пъти по-малко.Сградата е РЗП около 400,00м2 и се отоплява цялата при температури около 23-24оС. Затова и икономическите показатели при подобни проекти са такива,че инвестициите се възвръщат в срок от 2,5 до 5 години в зависимост от спесификата на обекта.

ЗА НАС

МЕГАТЕРМ-ЦОНЕВ

Фирма МЕГАТЕРМ-ЦОНЕВ ЕООД е с дългогодишен опит в областта на Енергийно ефективни системи за климатизация на сгради с различно предназначение.През последните няколко години се насочихме към използване на възобновяеми енергийни източници.Причините са много:непрестанно повишаване на цените на нефтените продукти,ел.енергията,твърдите горива,пелети и др.От друга страна замърсяването на околната среда е също глобален проблем.Започнахме да изграждаме климатизации с използване на енергия от природата-земя и слънце.

Нашият

адрес

5500 Ловеч ул.“Раковски“20

Нашият

имейл

Нашите

контакти

инж.Пламен Цонев 0887666671 
Проектиране – инж.Катя Иванова – тел.: 0878972241

Изпратете

запитване